Zakres usług

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Stałą obsługę prawną, w ramach której zapewniamy bieżący kontakt z prawnikiem, co pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń w prowadzonej przez Klienta działalności.

Udzielanie doraźnych porad prawnych.

Doradztwo oraz reprezentacja w sprawach rozwodowych, w sprawach o alimenty oraz w sprawach spadkowych.

Reprezentacja Klientów w sprawach odszkodowawczych.

Pomoc w postępowaniu upadłościowym w szczególności w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości w tym upadłości konsumenckiej, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, sporządzanie sprzeciwów do listy wierzytelności, skargi pauliańskie, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki.

Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy.

Przygotowywanie i opiniowanie różnego typu umów w szczególności kontraktów handlowych, umów spółek osobowych i kapitałowych, umów inwestycyjnych, kontraktów menedżerskich, a także umów nazwanych z kodeksu cywilnego (m.in. umów sprzedaży, dostawy, najmu, zlecenia itp.).

Reprezentowanie Klientów w negocjacjach handlowych.

Sporządzanie aktów wewnętrznych w szczególności uchwał, zarządzeń i regulaminów działania organów spółek, regulaminów konkursów i innych przedsięwzięć w celu wyeliminowania zagrożenia związanego z klauzulami niedozwolonymi.

Organizowanie i asystowanie w przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników spółek z o.o., walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń zarządu i rady nadzorczej.

Pomoc w przeprowadzaniu zmian osobowych i kapitałowych w spółkach prawa handlowego.

Prowadzenie postępowań rejestrowych począwszy od zakładania spółek, przez rejestrację zachodzących zmian, po wykreślenie podmiotu z właściwego rejestru.

Zastępstwo prawne w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Pomoc Klientom w odzyskiwaniu należności poprzez reprezentowanie ich w postepowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, a także pomoc w ustanawianiu zastawów, hipotek czy służebności.

Posiadamy również doświadczenie w sprawach dotyczących "polisolokat".

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w zakresie działalności Kancelarii prosimy o kontakt.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.